سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی BME Farsi

خانه
کمک بگیرید
درباره سوءاستفاده خانگی
(BME) سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی

برای ترجمه وبسایت به زمان خودتان بر روی کادر 'انتخاب زبان

(Select Language)' در بالای صفحه کلیک کنید.

هر کسی صرف نظر از پیشینەاش می‌تواند سوء استفاده خانگی را

تجربه کند. سوءاستفاده خانگی می‌تواند سوء استفاده فیزیکی،

جنسی، روحی، عاطفی یا مالی در نوع ارتباط صمیمی یا خانوادگی

باشد.

در حالی که تصور اکثر مردم درباره سوء استفاده خانگی به عنوان چیزی است که یک شریک

/زندگی بر روی دیگری انجام می‌دهد، سوءاستفاده توسط خانواده خودتان یا خانواده شریک

همسر شما نیز سوء استفاده خانگی است. سوءاستفاده‌ خانگی حادثەای است که به ندرت

فقط یکبار رخ بدهد، سوءاستفاده‌ خانگی معمولا یک الگوی رفتاری اجبار و کنترل‌ را تشکیل

می‌دهد که می‌تواند در طول زمان بدتر شود.

آیا شما مورد سوءاستفاده قرار گرفتەاید؟

لطفااینجا کلیک کنید و از این لیست استفاده کنید برای کمک بە شما در تشخیص اینکه آیا

شما یا کسی کە شما می‌شناسید مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. ما می‌دانیم ممکن

است موانع دیگری برای شما در دسترسی به خدمات وجود داشته باشد:

شما ممکن است از رفتار کلیشەای یا نژادپرستانه سازمان‌ها بترسید

شما ممکن است نیازهای زبانی داشته باشید

شما ممکن است احساس نکنید که به شما گوش می‌دهند؛ شما را درک کرده یا

حرفتان را شنیده باشند

شما همچنین ممکن است به دلیل وضعیت مهاجرت یا پناهندگی خود از رانده

شدن از کشور بترسید؛ اینکه فرزندانتان را از شما بگیرند یا اینکه خانواده‌تان یا

جامعه شما را نپذیرد.

سازمان پناه، اطلاعات، حمایت و آموزش (RISE) پشتیبانی تخصصی، و محرمانه برای زنان

سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی (BME) ارایه می‌دهد. مترجم نیز ممکن است در صورت

درخواست در دسترس باشد. در سکوت رنج نبرید. شما تنها نیستید، ما شما را درک می‌کنیم

به شما باور داریم. لطفا با تلفن به شماره 01273622822 یا آنلاین از طریق سرویس پورتال

با ما تماس بگیرید با کلیک روی اینجا.


999 در مواقع اضطراری، با

تماس بگیرید.

شما همچنین می‌توانید ب

شماره 08082000247 به

طور 24 ساعتە با خط کمک

رسانی ملی برای خشونت

National) خانگی

Domestic Violence

تماس بگیرید، که (Helpline

رایگان است و امکانات

ترجمه تلفنی زبان

را دارد. (language line)


حمایت در مورد ازدواج اجباری و سایر اقدامات

مضر:

واحد ازدواج اجباری – 02070080151

08005999247 - (کارما نیروانا) Karma Nirvana

02085710800 - (خواهران سیاه سوتهال) Southall Black Sisters

سازمان دفاع از حقوق زنان ایرانی و کرد (IKWRO) (کمک به زنان و دختران خاورمیانه و

افغانستان) - 02079206460


حمایت در مورد قطع عضو تناسلی زن (FGM):

خط 24 ساعته کمک‌رسانی انجمن ملی پیشگیری از بیرحمی به کودکان (NSPCC) برای

حمایت در مورد FMG (قطع عضو تناسلی زن) - 08000283550

ارسال – 02089604000 کد داخلی. 1

(تیم ساری و ساسکس برای حمایت در مورد قطع Rape Crisis Surrey and Sussex FGM Lead

07399148927 - (عضو تناسلی زن و بحران تجاوز


به دنبال چیز دیگری در مورد سوء

استفاده خانگی هستید

سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی BME Farsi

درباره سوءاستفاه خانگی

سوءاستفاده خانگی چیست؟

رابطه‌ها + (LGBT) لزبین، همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسی‌ها

(BME) سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی

جوانان

مرتکبان

اثرات آسیب روحی و روانی

سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی BME Farsi

بازگشت به بالای صفحه