Społeczności czarne i etnicznie mniejszościowe BME Polish

Home
Sięgnij po pomoc

O przemocy domowej

Społeczności czarne i etnicznie mniejszościowe (BME)

Kliknij pole „Wybierz język" u góry strony, aby wyświetlić tę stronę w Twoim języku.

Każdy może doświadczyć przemocy domowej, niezależnie od swojego pochodzenia. Przemoc domowa może mieć wymiar fizyczny, seksualny, psychologiczny, emocjonalny lub finansowy i dochodzić do niej może w relacjach o charakterze intymnym lub rodzinnym.

Choć większość ludzi sądzi, że przemoc domowa występuje w stosunkach międzypartnerskich, jej mianem możemy także określić charakter relacji, których doświadczasz ze strony swojej własnej rodziny lub rodziny Twojego partnera/małżonka. Przemoc domowa bardzo rzadko ma formę pojedynczego incydentu. Zazwyczaj przybiera formę wzorca zachowania obejmującego przymus i kontrolę, przybierających na intensywności w miarę upływu czasu.

Czy jesteś wykorzystywana?

Kliknij tutaj i skorzystaj z tej listy, abyś mogła ustalić, czy zachowanie kogoś, kogo znasz nacechowana jest wobec Ciebie przemocą. Rozumiemy, że na Twojej drodze do skorzystania z oferowanych usług wsparcia stać mogą jeszcze inne przeszkody:


  • Możesz obawiać się, że personel agencji kierować się będzie stereotypami lub uprzedzeniami rasistowskimi
  • Możesz mieć potrzeby o charakterze językowym
  • Możesz mieć wrażenie, że nikt nie wsłuchuje się w Twoje słowa, nikt ich nie rozumie, ani nie słucha
  • Możesz także obawiać się deportacji z powodu Twojego statusu imigracyjnego; że Twoje dzieci zostaną Ci odebrane i że Twoja rodzina lub społeczność Cię odrzuci.

Agencja RISE oferuje specjalistyczne, poufne wsparcie dla kobiet BME. Na żądanie zapewniamy obecność tłumaczy. Nie znoś cierpienia w milczeniu. Nie jesteś sama, rozumiemy Cię i wierzymy Ci. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 01273 622 822.

W sytuacjach awaryjnych, wybierz 999.

całodobową infolinią

Możesz także

skontaktować się z

National Domestic

Violence Helpline pod

numerem 0808 2000 247.

Połączenie jest bezpłatne

i oferuje możliwość

wyboru wersji

językowych.

Pomoc w związku z przymusem wstąpienia w związek małżeński i innymi szkodliwymi praktykami:

Oddział do spraw przymusowych małżeństw – 0207 008 0151

Karma Nirvana – 0800 5999 247

Southall Black Sisters – 0208 571 0800

IKWRO (pomoc dla środkowowschodnich i afgańskich kobiet i dziewcząt) – 0207 920 6460

Okaleczanie żeńskich narządów rodnych (FGM):

Całodobowa infolinia NSPCC w sprawach FGM – 0800 028 3550

Forward – 0208 960 4000 wewn. 1

Zespół ds. FGM na obszar Surrey i Sussex - 07399 148927

Sprawdź dodatkowe

wiadomości w dziale O

przemocy domowej

Społeczności czarne i etnicznie mniejszościowe BME Polish

O przemocy domowej

Czym jest przemoc domowa?

Relacje LGBT+

Społeczności czarne i etnicznie mniejszościowe (BME)

Młodzi ludzie

Sprawcy

Skutki traumy

Społeczności czarne i etnicznie mniejszościowe BME Polish